BLOG: Psychologie voor iedereen

Meestal wordt het concept van zelfvertrouwen gezien als iets met slechts 1 betekenis. Zelfvertrouwen is echter een fenomeen dat in meerdere lagen bestaat, met andere woorden: We hebben een vorm van zelfvertrouwen in het gebied van onze persoonlijkheid (dat wat is gevormd door onze omgeving, de samenleving en de cultuur) en een vorm in het gebied van LEES MEER

Als we termen als "Werken aan jezelf" of "innerlijk Werk" gebruiken, lijkt het vaak alsof we de nadruk niet op de juiste betekenis weten te leggen. Er lijkt een erfenis te zijn die ons zegt dat we onze spirituele verlangens en onze ware potentie moeiteloos-of op zijn minst met een minimum aan LEES MEER

Essentie is dat waar je mee bent geboren; het is van jezelf. Persoonlijkheid is afkomstig van de omgeving en is dus geleend en bovendien nodig om jezelf aan te passen aan de leefomgeving; de buitenwereld. We bestaan dus in beginsel uit 2 delen waarbij Essentie is te zien als LEES MEER

Een belangrijk deel van onze psychologische machine werkt als een grote, goed gesmeerde en stevig gestructureerd mechanisme dat in de psychologie Superego en in het Gurdjieff Werk Valse Persoonlijkheid wordt genoemd. Omdat kennis van de machine nodig is, proberen we dit primaire deel van ons functioneren middels kennis, begrip en zelfonderzoek te begrijpen. LEES MEER

Het beoefenen van meditatie is niet meer dan een brug naar meditatief Zijn. Maar wat is dat en waarom zouden we moeten mediteren? Elke meditatietechniek beoogt om ons menselijk systeem voor te bereiden op een staat van Zijn die als een kabbelend stroompje in en onder al onze activiteiten aanwezig is. Het effect is zo veelzijdig dat het bijna onmogelijk is om LEES MEER

Stel dat er als kind eisen aan je werden gesteld waaraan je niet kon voldoen. Op een gegeven moment is er een verdediging gevormd die is gebaseerd op het wegdrukken van gevoelens als machteloosheid, paniek of (faal-) angst. We kunnen ons voorstellen hoe dit zich alsmaar herhaalt in het volwassen leven en hoe het innerlijke groei (essentiële groei) onmogelijk maakt. Hoe meer we LEES MEER

Acht oefeningen volgens Gurdjeff LEES MEER

Indien we het zonnestelsel als een wezen zien, is de zon de kern ervan, het regulerende centrum van het leven. De zon wordt wel vergeleken met een hart dat levenskracht pompt door zijn stelsel zoals het bloed in het menselijk lichaam circuleert; de zon trekt zich iedere keer even ritmisch samen als het menselijke hart. Maar in plaats van de LEES MEER

Bij Life Coaching staat jouw hele leven (en niet slechts een onderdeel) in het middelpunt De vraag die centraal staat is, of je het maximaal mogelijke uit je leven haalt. Een Life Coach zal alle onderdelen van je leven met jou doorlopen. Je privé situatie, je professionele beroepsmatige positie en je innerlijke belevingen en ervaringen in een ruim perspectief.  LEES MEER

Een van de thema’s die de mensheid in het verleden, nu en in de toekomst bezig houdt is het thema van reïncarnatie. We kijken er dus eens naar, vanuit wat het Werk als esoterische School met ware kennis  erover aangeeft. Het eerste dat het Werk erover zegt is, dat we een totaal foutief en vervormd beeld hebben van onze wereld. Die fout ligt allereerst in een LEES MEER

Een belangrijk deel van onze psychologische machine werkt als een grote, goed gesmeerde en stevig gestructureerd mechanisme dat in de psychologie Superego en in het Gurdjieff Werk Valse Persoonlijkheid wordt genoemd. Omdat kennis van de machine nodig is, proberen we dit primaire deel van ons functioneren middels kennis, begrip en zelfonderzoek te begrijpen. LEES MEER

© Istvan Lichter & Inge van Montfort

 

       

 

Info